AKINSOFT Servis Yönetimi

AKINSOFT Servis Yönetimi

AKINSOFT Servis Yönetimi

 Kullanım Alanları

Bilişim,Otomotiv,beyaz eşya ve tüm servis hizmeti veren işletmeler için.

 İçerdiği Modüller

AKINSOFT WOLVOX Servis Programı , WOLVOX Erp' nin bir parçasıdır ve tam entegrasyonludur.

 Öne Çıkan Özellikler

* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir, * Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir, * Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir, * Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir, * Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir, * Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir, * Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir, * Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa) * Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir, * Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz

Akınsoft Wolvox Servis Yönetim Videomuz